[30/9/2010] - Chương trình tặng máy bộ đàm VHF ICOM cho ngư dân tại Long Hải

Chương trình tặng máy bộ đàm VHF ICOM cho ngư dân tại Long Hải

Ngày 29/9/2008, nhằm hỗ trợ cho bà con ngư dân nghèo có phương tiện liên lạc giữa đất liền và các tàu đánh cá trên biển, tạo sự an toàn cho ngư dân, Công ty TNHH Điện tử Viễn Thông Hải Đăng và thương hiệu Icom đã tặng một số máy Bộ đàm VHF của Icom cho bà con ngư dân tại Long Hải.

Phát huy hơn nữa tinh thần “Hải Đăng – vì cộng đồng”, công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Hải Đăng đã và đang triển khai chương trình hành động vì ngư dân nghèo.


 
     
 

Thái Hiền
(Hải Đăng, 30/9/2010)