Ủng hộ Trường Sa


Giới thiệu ứng dụng Máy dò ngang (Sonar) vào khai thác thủy sản xa bờ và hướng dẫn sử dụng Máy dò ngang

Đơn vị thực hiện:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
- Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng
Ngày thực hiện: 27/11/2012
Thời lượng: 00:22:01
hide